Harmonogram rekrutacyjni do przedszkoli i klas I 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2024/2025

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Od 05.02.2024
do 09.02.2024

 

Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkole podstawowej

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnych, zespołu wychowania przedszkolnego lub kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

Od 12.02.2024
do 01.03.2024

Od 14.03.2024
 do 21.03.2024

Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, kl. I oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych

Do 04.03.2024

Do 22.03.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola/szkoły

05.03.2024

25.03.2024

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

Od 06.03.2024
do 12.03.2024

Od 26.03.2024
do 04.04.2024

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odpowiednio do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego lub kl. I.

13.03.2024

05.04.2024

Skip to content