Harmonogram odbiór wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Radziłów informuje, że w pierwszej połowie stycznia rozpocznie się odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów. Odbiór będzie prowadzony wyłącznie od osób, które nie składały wniosku o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego z ARIMR. Od pozostałych osób odbiór nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku.

Wyroby azbestowe powinny być ułożone na palecie (maksymalna wysokość 1,2 m), owinięte folią i ustawione w miejscu umożliwiającym ich bezkolizyjny odbiór. Urząd Gminy Radziłów informuje, że rozpoczyna się odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów. W dniach od 8 do 12 stycznia odbiór będzie prowadzony w msc.  Rydzewo Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Kramarzewo, Klimaszewnica, Kieljany, Czerwonki, Borawskie Awissa, Szyjki, Szlasy, Łoje Awissa, Dębówka, Brychy, Barwiki, natomiast w dniach od 15 do 25 stycznia odbiór będzie prowadzony w msc. Janowo, Glinki, Karwowo, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Słucz, Święcienin, Wiązownica, Zakrzewo, Wypychy, Radziłów, Racibory, Mikuty, Konopki, Czachy. Eternit powinien być ułożony na palecie do maksymalnej wysokości 1,2 m, owinięty folią i ustawiony w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny odbiór. Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3a, bądź tez pod nr  tel. 86 273 71 20.

Skip to content