Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Święcienin”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . W dniu 10 sierpnia 2023 roku Wójt, Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru podpisali protokół odbioru robót budowlanych. W ramach zadania powstała droga o długości 2 721,30 m z nową nawierzchnią asfaltową, obustronnymi poboczami z kruszywa, rowami i zjazdami wraz z przepustami na działki.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 266 824,74 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 4 053 483,50 zł

Skip to content