Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . W dniu 28 lipca 2023 roku Wójt, Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru podpisali protokół odbioru robót budowlanych. W ramach zadania powstała droga o długości 2 415,37 m z nową nawierzchnią asfaltową, obustronnymi poboczami z kruszywa, rowami i zjazdami wraz z przepustami na działki.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 536 248,73 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 3 359 436,29 zł

Skip to content