Przebudowa ulicy Ogrodowej w msc. Radziłów

Gmina Radziłów informuje o przedłożeniu do wglądu koncepcji dokumentacji projektowej pn.

 „Przebudowa drogi gminnej nr 104170B (ul. Ogrodowa) w miejscowości Radziłów”.

W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Mapy będą wyłożone w dniach

od 22.03.2023r. do 05.04.2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5.

Skip to content