Zakończenie sprawozdawczości za rok 2022 w jednostkach OSP Gminy Radziłów

W lutym 2023r. zakończyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2022 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziłowie, Klimaszewnicy, Słuczu oraz Glinkach. W 2022 roku na terenie Gminy Radziłów było ogółem 71 interwencji z podziałem: pożary – 19, miejscowe zagrożenia – 51, alarmy fałszywe – 1.

Udział poszczególnych jednostek w zdarzeniach:

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie – 64 interwencje;

 • Pożary 20,
 • Miejscowe zagrożenia 43,
 • Alarmy fałszywe 1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Klimaszewnicy – 11 interwencje;

 • Pożary 5,
 • Miejscowe zagrożenia 6,

Ochotnicza Straż Pożarna w Słuczu – 10 interwencje;

 • Pożary 4,
 • Miejscowe zagrożenia 6,

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinkach – 2 interwencje;

 • Miejscowe zagrożenia 2,

Dofinansowania:

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie;

 • Dotacja Komendanta Głównego PSP dla OSP KSRG – 7 000,00 zł,
 • Dofinansowanie Gminy Radziłów – 5 641,52 zł

Za w/w środki została wymieniona brama garażowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Klimaszewnicy;

 • Dotacja Komendanta Głównego PSP dla OSP KSRG – 2 000,00 zł – z przeznaczeniem na remont pomieszczenia strażnicy.
 • Dotacja przeznaczona dla MDP 5000zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Słuczu;

 • Dotacja MSWiA dla jednostek OSP – 2 210,00 zł – zakup radiotelefonu.
 • Dotacja przeznaczona dla MDP 5000zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinkach;

 • Dotacja MSWiA dla jednostek OSP – 2 210,00 zł – zakup wielofunkcyjnego urządzenia HOOLIGANA .

Gmina Radziłów otrzymała dotację z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 23 000,00 zł


W ramach dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego dokonano zakupów wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Radziłów (OSP Radziłów, OSP Klimaszewnica, OSP Słucz, OSP Glinki):

 1. Obejmy mocujące do butli kompozytowych
 2. Ubrania specjalne
 3. Buty strażackie
 4. Latarki
 5. Kominiarki
 6. Hełmy
 7. Radiotelefon
 8. Zestaw kominiarski

Powyższy sprzęt został przekazany ww. jednostkom OSP, z pewnością wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych.

Skip to content