Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie

W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie” zamontowano 21 szt. opraw i słupów oświetleniowych, wykonano instalację uziemiającą, pomiary, próby montażowe oraz zainstalowano 9 szt. kamer.

Zadanie zrealizowano w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Cel główny Programu: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.
Cel szczegółowy Programu: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Realizacja programu przyczyniła się do systemowego rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa przestrzeni publicznej gminy Radziłów, poprzez kompleksowe oświetlenie terenu oraz monitoring punktów newralgicznych skutkując poprawą bezpieczeństwa społeczności lokalnej, przeciwdziałając zjawiskom patologicznym oraz zapobiegając aktom wandalizmu i dewastacji mienia publicznego.   

Skip to content