Przebudowy drogi gminnej nr 162514B w msc. Kramarzewo

Gmina Radziłów, informuje iż w dniu 24.11.2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w budynku szkoły podstawowej w Kramarzewie odbędzie się spotkanie w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 162514B w msc. Kramarzewo (droga przez miejscowość). Na spotkaniu zostaną wyłożone do wglądu mapy przedstawiające koncepcję przebudowy drogi. W opracowaniu tym zostały zaproponowane lokalizacje zjazdów na działki oraz odwodnienie drogi. Wniesione uwagi do koncepcji przebudowy drogi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Skip to content