Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

W dniu 21 lipca br. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Radziłów otrzymała dotację celową w kwocie 23 000,00 zł. na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Skip to content