Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Klimaszewnica

Dnia 21 lipca 2022 r. podpisana została  umowa w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań  w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Gmina Radziłów zrealizuje inwestycję pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Klimaszewnica” wykonane zostaną prace budowlane – posadzka z płytek oraz zakup i montaż drzwi wewnętrznych. Całkowity koszt zadania wynosi 55 000,00 zł, z czego 24 997,50 zł stanowić będzie dofinansowanie.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Klimaszewnica” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś’’.

Skip to content