Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje powyżej 5 kW

Przedstawiamy aktualną na dzień 22.06.2022 r. listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w Projekcie Grantowym pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów”.

 1. Mocarski Jacek
 2. Danowska Bożena
 3. Darwicki Wiesław
 4. Bajkowski Andrzej
 5. Walewski Łukasz
 6. Burgraf Mateusz
 7. Pieniążek Andrzej
 8. Piszczatowski Józef – rezygnacja z udziału w projekcie
 9. Kuczewska Teresa
 10. Śmiarowski Marcin
 11. Wiszowaty Jacek
 12. Koniecko Wiesław i Elżbieta
 13. Wiśniewski Mariusz
Skip to content