Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kownatki

Gmina Radziłów, informuje o przedłożeniu do wglądu projektów budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej w msc. Kownatki o nr 162520B” oraz „Przebudowa drogi gminnej położonej w msc. Kownatki o nr 162521B”.

Zapraszamy mieszkańców wsi i właścicieli działek do zapoznania się z projektami, w których ujęta jest lokalizacja drogi oraz sposób wykonania.

Projekty będą wyłożone w dniach od 20.06.2022 r. do 01.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5 oraz na stronie internetowej (poniżej).

Skip to content