Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Klimaszewnicy

Z dniem 26.04. 2022 r. podpisano protokół odbioru robót i tym samym zakończono realizację  zadnia pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica’’. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz żwirową tworząc ciąg komunikacyjny o długości ok. 1 166 m. Ponadto, wykonano pobocza z kruszywa naturalnego, utwardzono zjazdy, wykonano odwodnienie drogi, rów kryty i otwarty, oraz  nowe oznakowanie. Całkowity koszt zadania wynosi 1 785 055,88 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 879 116,23 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 545 981,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Skip to content