Przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek

Gmina Radziłów, informuje iż w dniu 09.05.2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się spotkanie w sprawie przebudowy dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek (od drogi powiatowej). Na spotkaniu będzie obecny projektant oraz zostaną wyłożone do wglądu mapy przedstawiające koncepcję przebudowy drogi. W opracowaniu tym zostały zaproponowane lokalizacje zjazdów na działki oraz odwodnienie drogi. Wniesione uwagi do koncepcji przebudowy drogi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Skip to content