Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Klimaszewnicy

Po okresie zimowym wznowiono prace związane z realizacją zadania pn.  „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica’’. Całkowity koszt zadania wynosi 1 785 055,88 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 879 116,23 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 545 981,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia inwestycji 14 czerwca 2022 r.

Skip to content