Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w miejscowości Święcienin, gm. Radziłów

Trwają prace związane z budową pompowni wody w Święcienie. Dotychczas wybudowano  dwa zbiorniki wyrównawcze, każdy o pojemności 100 m3 i średnicy zewnętrznej 4,8 m oraz kontener pompowni wody sieciowej o wymiarach 3,5 m x 8,25 m. Do wykonanie pozostanie remont studni głębinowych, niezbędnej infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowanie terenu – ogrodzenie, wykonane zostaną dojazdy i dojścia z kostki betonowej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 338 743,10 zł. Wsparcie finansowe w wysokości 1 089 156,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Skip to content