PODSUMOWANIE DEMOGRAFICZNE ROKU 2021 W GMINIE RADZIŁÓW

Rok 2021 w gminie Radziłów  charakteryzował się zmniejszeniem liczby mieszkańców, zwiększeniem liczby urodzonych dzieci oraz mniejszą ilością  zgonów w porównaniu do roku 2020.

Liczba mieszkańców gminy corocznie maleje, w stosunku do 2020 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 79 osób (biorąc pod uwagę wyłącznie zameldowania na pobyt stały).

Stan ludności gminy Radziłów na przestrzeni lat 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:

 201920202021
liczba osób zameldowanych na pobyt stały484847924713
liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy    52   47   51
razem:490048394764

Wg stanu na dzień 31.12.2021 ruch meldunkowy naszej gminy przedstawiał się następująco:

  • ilość zameldowań na pobyt stały- 104
  • ilość wymeldowań z pobytu stałego- 164
  • ilość zameldowań na pobyt czasowy- 39
  • ilość wymeldowań z pobytu czasowego- 6

Zdarzenia USC

W roku 2021 przyszło na świat 44 dzieci, powitaliśmy 23 chłopców i 21 dziewczynek, to o 5 urodzeń więcej niż w roku ubiegłym. Zmarło 70 mieszkańców gminy (mężczyźni- 40, kobiety- 30), rok wcześniej zmarło 87 osób. Związek małżeński zawarło 29 par (3 śluby cywilne, 26 ślubów konkordatowych), zarejestrowano również 9 aktów małżeństw i 23 akty urodzeń z transkrypcji (tj. umiejscowienie zagranicznych aktów w polskim rejestrze stanu cywilnego). Odnotowano 10 rozwodów.

Miejscowości, w których przybyło najwięcej dzieci urodzonych w 2021 roku

  miejscowość    ilość dzieci
Radziłów  9
Klimaszewnica  5
Glinki  5
Czerwonki  4
Barwiki  3

Miłym wydarzeniem w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego był jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodziło 11 par z terenu gminy Radziłów, które w roku 1971 zawarły związek małżeński.

Skip to content