Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2022/2023

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnymOd 07.02.2022 do 18.02.2022 
Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkole podstawowej
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnych, zespołu wychowania przedszkolnego lub kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.Od 21.02.2022 do 11.03.2022Od 29.03.2022  do 06.04.2022
Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, kl. I oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnychDo 14.03.2022Do 07.04.2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola/szkoły15.03.202208.04.2022
Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły w postaci pisemnego oświadczeniaOd 16.03.2022 do 25.03.2022Od 11.04.2022 do 14.04.2022
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odpowiednio do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego lub kl. I.28.03.202220.04.2022
Skip to content