Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w dniu 4 stycznia 2022r  weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie  ( Pokój Świadczeń Rodzinnych ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022r w dwóch równych ratach , tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100 % dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r.

 Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu , że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł * przy założeniu , że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50 zł * przy założeniu , że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150/1437,50 zł * przy założeniu , że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania a także wpisu tego źródła  ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonego w art. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w :

  1. Roku 2020r,  tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022r
  2. Roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 01 sierpnia do dnia 31 października 2022roku

Kompleksowe informacje  na temat wsparcia uzyskać można :

  • W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie
  • Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • Dzwoniąc pod specjalną infolinię dot. dodatku osłonowego pod numerem  + 48 22 369 14 44 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Skip to content