Ogłoszenie

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie decyzją Nr 35/D/HK/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. roku uchylił Postanowienie nr 1/HK/2021 z 07.10.2021 r. stwierdzające ponadnormatywną wartość parametru azotany w wodzie do spożycia przez ludzi z  wodociągu Święcienin . Tym samym stwierdził, że jakość wody pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skip to content