Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrany został wykonawca zadania „Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOP-TRANS Jan Chrostowski, która zrealizuje inwestycję zgodnie z planowanym terminem do sierpnia 2022 r..  Całkowita wartość zadania wynosi 130 861,63 zł. Wsparcie  finansowe to kwota w wysokości 84 560,00 zł.

Skip to content