Utrudnienia w ruchu na czas przebudowy mostu w m. Czachy

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie informuje o utrudnieniach w ruchu na drodze powiatowej nr 1836B Łoje Awissa – Czachy od dnia 28.07.2021r. do dnia 04.12.2021r. – zamknięcie mostu w m. Czachy, gmina Radziłów. Powyższe utrudnienie spowodowane jest prowadzeniem robót budowlanych związanych z przebudową mostu przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej nr 1836B.

Na czas trwania ww. robót ruch pojazdów zostanie przeprowadzony objazdem tymczasowym po drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Mapa objazdu dostępna jest na stronie: https://www.starostwograjewo.pl.

Skip to content