Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg

16 lipca 2021 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie zadań. Dzięki środkom finansowym z Fundusz Rozwoju Dróg gmina Radziłów zrealizuje zadania pn.:

  • „Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów’’
  • „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica’’

Do samorządu Gminy Radziłów trafi wsparcie finansowe ze środków Funduszu
w łącznej  kwocie 948 686,93 zł.

Planowany termin realizacji zadań to odpowiednio do 4 września 2021 r. ulica Łomżyńska
w Radziłowie (ok. 149 m), natomiast do 14 czerwca 2022 r. droga w Klimaszewnicy (ok. 1 166 m).

Skip to content