Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica oraz Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparte zostaną dwie inwestycyjne drogowe: Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B i 162714B oraz przebudowa drogi gminnej nr 162717B w msc. Klimaszewnica oraz Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów.

Skip to content