Informacja dla mieszkańców posiadających psy

W ostatnim okresie nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru przemieszczają się po terenie naszej gminy, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci.
W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

       Bardzo często właściciele czworonogów pozwalają psom biegać samowolnie po drogach i innych terenach. W związku z powyższym wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na terenie swojej posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, ponadto musi być odpowiednio oznakowana tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

       W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązku posiadaczowi zwierzęcia zgodnie z Kodeksem wykroczeń wymierzona może zostać kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny bądź nagany. Jeżeli pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo.

Skip to content