Transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Działając zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego ZK-I.967.106.2021.RK z dnia 14.01.2021 r. Wójt Gminy Radziłów organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2:

  • infolinia  –  86 273 71 14
  • lub   –  86 273 71 10

 czynna od poniedziałku do piątku w  godz. 730  –  1545

a także organizuje transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

  • osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania  punktu szczepień, w przypadku gmin wiejskich.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content