Nie czekaj na inkasenta! Podaj stan licznika wody przez internet

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że została uruchomiana nowa aplikacja umożliwiająca mieszkańcom podanie stanu wodomierza drogą elektroniczną.

Formularz znajduje się na stronie www.radzilow.pl w dziale „ ZK „ – odczyt wodomierza.

http://radzilow.pl/podawanie-odczytow-wodomierzy/

Informujemy również, że podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku umożliwienia dokonania odczytu lub kontroli wodomierzy przez pracowników Zakładu Komunalnego w Radziłowie.

Skip to content