OFERTA PRACY

Zakład Komunalny w Radziłowie  poszukuje kandydatów na stanowiska:   konserwator na oczyszczalni ścieków do 200 m3  oraz sieci kanalizacyjnej, pracownik do prac ogólnobudowlanych i remontowych.

1. Konserwator oczyszczalni ścieków do 200 m3 oraz sieci kanalizacyjnej

Miejsce pracy : teren gminy Radziłów

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat, możliwość ponoszenia kwalifikacji i  zdobywania nowych uprawnień

Opis zadań głównych na stanowisku:

 • obsługa punktu przyjmowania ścieków,
 • obsługa ciągu technologicznego,
 • prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni ścieków.
 • prowadzenie rejestru, kontroli przywożonych ścieków,
 • obsługa linii przesyłowych oraz przepompowni,
 • usuwanie awarii wstępnych,
 • odczytywanie i zapisywanie wskaźnika celem ustalenia ilości odprowadzonych ścieków,
 • okresowy przegląd pomp na oczyszczalni i przepompowniach ,
 • czyszczenie osadników  (w miarę potrzeb).

Wymagania: dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, zdolności organizacyjne.

2. Pracownik do prac ogólnobudowlanych i remontowych.

Miejsce pracy: teren gminy Radziłów

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.

Opis zadań głównych  na stanowisku:

 • prace wykończeniowe,
 • prace budowlane
 • układanie kostki brukowej

Wymagania: dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, zdolności organizacyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 86 273 71 18 (Zakład Komunalny R-ów)   lub  602 652 377 (Wójt Gminy R-ów)  ewentualnie   złożenie oferty na adres mailowy:  zkr@radzilow.pl

Skip to content