Spis Rolny 2020 – jak przygotować się do wywiadu telefonicznego

W celu ułatwienia pracy rachmistrzom spisowym z terenu Gminy Radziłów, którzy dokonują obecnie spisów w formie wywiadu telefonicznego  Gminne Biuro Spisowe w Radziłowie zwraca się z prośbą o wcześniejsze przygotowanie najważniejszych informacji dotyczących prowadzonego gospodarstwa rolnego tj.:

  1. powierzchni gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwie rolnym (własnych, dzierżawionych i użytkowanych wspólnie, oprócz wydzierżawionych osobom trzecim),
  2. powierzchni gruntów ogółem z podziałem na użytki rolne te: na łąki trwałe  i pastwiska trwałe, lasy, pozostałe grunty- nieużytki,
  3. powierzchni zasiewów w gospodarstwie,
  4. liczby pogłowia bydła  z podziałem na jałówki, byczki, krowy mleczne według wieku,
  5. rodzaju stosowanego nawożenia, ilość (w decytonach masy towarowej) oraz powierzchni na jaką  zużyto nawóz,
  6. ilości budynków inwentarskich i ich  pojemność/powierzchni użytkowej (tj. obora, stodoła, chlewnia, silosy zbożowe, silosy paszowe, silosy na kiszonkę itp.)
  7. ilość ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

 Powyższe informacje winne odzwierciedlać stan na dzień 30 czerwca 2020 r.

Skip to content