Przebudowa drogi powiatowej od Słucza do skrzyżowania do Zakrzewa

1 października 2020 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej nr 1822B, prowadzącej od miejscowości Słucz w kierunku miejscowości Zakrzewo. Prace budowlane obejmowały odcinek o długości 892 m, w wyniku których powstała droga o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami z kruszywa. Wykonano również elementy wymuszające ograniczenie prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych i dwa wyspowe progi zwalniające przy skrzyżowaniu z drogą gminną do Zakrzewa.

Potrzeba wykonania modernizacji odcinka drogi spowodowana została wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie wiosenno-letnim w 2019 roku, które doprowadziły do znacznej degradacji nawierzchni drogi i pobocza. Na wniosek Wójta Gminy Radziłów Krzysztofa Milewskiego Zarząd Powiatu Grajewskiego zgłosił powyższe zadanie do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, Rada Gminy Radziłów zdecydowała o partycypacji w kosztach realizacji inwestycji w 50% wkładu własnego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 016 670,99 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 438 800,00 zł. Wkład finansowy Gminy Radziłów to kwota 289 063,00 zł.  

[image-comparator left=”http://radzilow.pl/wp-content/uploads/2020/10/zakrzewo_przed-1024×756.jpg” right=”http://radzilow.pl/wp-content/uploads/2020/10/zakrzewo_po-1024×756.jpg”][/image-comparator]

Skip to content