Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 metrów w Radziłowie

Trwają roboty budowlane przy przebudowie stadionu w Radziłowie, które zakończą się w sierpniu 2021 roku. Zakres robót obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 4 – torowej o dystansie 400 m oraz bieżni prostej o długości całkowitej 130 m o nawierzchni poliuretanowej wokół stadionu lekkoatletycznego oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojścia, dojazdów i parkingów (4 miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z kostki brukowej.

Inwestycja pn. „Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 metrów w Radziłowie” dofinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019.

Wartość robót budowlanych związanych z przebudową bieżni wyniesie 822 870,00 zł.

Skip to content