Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów

15 października 2020 roku został zakończony pierwszy etap realizacji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów”.W ramach realizacji pierwszego etapu wykonano instalację fotowoltaiczną na stacji uzdatniania wody w Radziłowie.

Wartość wykonanych prac na stacji uzdatniania wody w Radziłowie wynosi 107 010,00 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Skip to content