Informacja GOPS w Radziłowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIŁOWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 R. ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR WNIOSKÓW DO OTRZYMYWANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Skip to content