Jeszcze do 21 LIPCA można wziąć udział w ankiecie dostępnej na portalu

ANKIETA jest kolejną z metod rozszerzonych konsultacji dokumentów planistycznych tj.:

  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.
  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmującego działkę nr 1565 oraz części działki nr 911.
  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu
    Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62
    .

Udział w dostępnej na portalu ANKIECIE sprawia, że

JAKO UCZESTNIK KONSULTACJI OPINIUJESZ – UCZESTNICZYSZ W BUDOWANIU PRZYSZŁOŚCI NASZEJ GMINY

Całość stanowi realizacje projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II’’ współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content