Jeszcze do 21 LIPCA można wziąć udział w ankiecie SMS.

Gmina Radziłów realizuje projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach –edycja II’’ współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pod konsultacje poddane zostają Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • Obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.
  • Obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmującego działki nr 1565 oraz części działki nr 911.
  • Obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62.

Ankieta SMS to jedna z metod rozszerzonych konsultacji wyżej wymienionych dokumentów planistycznych . Udział w tej formie konsultacji ma na celu wypracowanie pożądanej struktury terenu poprzez wdrożenie nowych metod debaty publicznej.

Zachęcamy, więc do udziału w ankiecie SMS.

Wyślij SMS o treści: Ankieta pod numer799448174.

JAKO UCZESTNIK KONSULTACJI OPINIUJESZ – UCZESTNICZYSZ W BUDOWANIU PRZYSZŁOŚCI NASZEJ GMINY.

Skip to content