Informacje Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowym terminie zgłoszeń oraz terminie losowań kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Radziłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1, w liczbie 5,
  • Nr 2, w liczbie 5,
  • Nr 3, w liczbie 5,
  • Nr 4, w liczbie 6,
  • Nr 5, w liczbie 6,
  • Nr 6, w liczbie 6,
  • Nr 7, w liczbie 6,
  • Nr 8, w liczbie 7.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów.

§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

Skip to content