Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684  z  późn. zm. ) Wójt Gminy Radziłów  podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki

Świetlica wiejska, Łoje-Awissa 1, 19-213 Radziłów

2

Glinki, Mikuty

Świetlica wiejska, Glinki 32, 19-213 Radziłów

3

Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo

           była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej, Słucz 82, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo

Szkoła Podstawowa, Kramarzewo 1, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Klimaszewnica, Sośnia

Szkoła Podstawowa, Klimaszewnica 41, 19-213 Radziłów

6

Mścichy, Święcienin

Świetlica wiejska, Mścichy 54, 19-213 Radziłów

7

Karwowo, Okrasin, Ostrowik

Świetlica wiejska, Karwowo 34, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500 – lecia 15, 19-213 Radziłów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  • a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • b) całkowitej niezdolności do pracy,
  • c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

 1. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239  i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy  Radziłów najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Skip to content