Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Radziłów

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 182 § 8b pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Radziłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienioną osobę:

  1. Anna Kanicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Radziłów

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

Komisarz Wyborczy w Łomży
Jan Leszczewski

Skip to content