Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy  Radziłów
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy  Radziłów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki Świetlica wiejska, Łoje-Awissa 1, 19-213 Radziłów
2 Glinki, Mikuty Świetlica wiejska, Glinki, 19-213 Radziłów
3 Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej, Słucz 82, 19-213 Radziłów   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo Szkoła Podstawowa, Kramarzewo 1, 19-213 Radziłów   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 Klimaszewnica, Sośnia Szkoła Podstawowa, Klimaszewnica 41, 19-213 Radziłów
6 Mścichy, Święcienin Świetlica wiejska, Mścichy 54, 19-213 Radziłów
7 Karwowo, Okrasin, Ostrowik Świetlica wiejska, Karwowo, 19-213 Radziłów   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
8 Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500 – lecia 15, 19-213 Radziłów   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy  Radziłów najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy  Radziłów

Krzysztof MILEWSKI

Skip to content