Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 01.03.2019 r.

do 12.03.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, kl. I w szkole podstawowej
Złożenie wniosku o przyjęcie do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnego, kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13.03.2019 r. do

25.03.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

od 23.04.2019 r. do

26.04.2019 r.

w godzinach pracy

szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, kl. I dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych do 27.03.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

do 29.04.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.03.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

30.04.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 29.03.2019 r.

do 05.04.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

od 06.05.2019 r.

do 09.05.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.04.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

10.05.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Skip to content