Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 22 sierpnia 2018 r. – informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie w w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018 r.  poz.754) oraz uchwały Rady Gminy Radziłów Nr XLV/284/18 z dnia 1 marca  2018 r. w sprawie podziału Gminy Radziłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

podaje się do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie,

w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numer
okręgu
Granice okręgu Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
1 Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje – Awissa, Szlasy, Szyjki 1
2 Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy 1
3 Słucz 1
4 Glinki, Mikuty 1
5 Rydzewo – Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica,Zakrzewo 1
6 Klimaszewnica (nr domu od 1 do 83) 1
7 Klimaszewnica (nr domu od 84 do 186), Sośnia 1
8 Karwowo 1
9 Radziłów ulice: Gęsia, Grzybowa, Gumienna, Kościelna, Krótka, Ogrodowa, Plac 500-lecia, Szczuczyńska 1
10 Radziłów ulice: Adama Mickiewicza, Łomżyńska, Nadstawna, Radziłów Kolonia 1
11 Radziłów ulice: Bargłówek, Długa, Karwowska, Piękna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna, Sportowa, Szkolna 1
12 Borawskie – Awissa, Czerwonki, Janowo 1
13 Kieljany, Konopki – Awissa, Kownatki, Kramarzewo 1
14 Mścichy, Święcienin 1
15 Okrasin, Ostrowik 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie:

Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, I piętro, tel. 86 2737110

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content