Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie

W poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie, w trakcie którego  Komendant Powiatowy PSP – starszy brygadier mgr inż. Andrzej Jabłoński przedstawił informację dotyczącą sytuacji pożarowej oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego. W dalszej części spotkania omówioną sprawy organizacyjne związane z organizacją zawodów MDP, które mają się odbyć 20 czerwca w Radziłowie. Ponadto odbyło się I posiedzenie Komisji ds. Młodzieży.

Slajd1

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI POŻAROWEJ ORAZ INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO

W 2017 r. (do 12.06.2017 r.) na terenie powiatu grajewskiego zanotowano ogółem 64 pożary.

Pożary powstały w następujących grupach obiektów:

 • obiekty mieszkalne – 18
 • uprawy, rolnictwo – 6
 • środki transportu – 3
 • Razem – 27

Najczęstszymi przyczynami pożarów na terenie powiatu były:

 • wady urządzeń inst. elektrycznej – 7
 • wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 3
 • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 12
 • wady środków transportu – 3

Powstałe pożary wg wielkości:

 • małe – 57
 • średnie – 7

W 2017 r. (do 12.06.2017 r.) na terenie powiatu grajewskiego zanotowano ogółem 148 miejscowych zagrożeń.

Powstałe miejscowe zagrożenia wg wielkości:

 • małe – 28
 • lokalne – 117
 • średnie – 3

Miejscowe zagrożenia powstały w następujących rodzajach obiektów:

 • administracyjno-biurowe – 2
 • obiekty mieszkalne – 41
 • środki transportu – 62
 • inne obiekty /obiekty przyrody nat./ – 29

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń były:

 • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (inne niż elektryczne) – 2
 • huragany, silne wiatry – 14
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu – 44
 • inne przyczyny – 57

W 2017 r. (do 12.06.2017 r.) na terenie powiatu grajewskiego zanotowano 8 alarmów fałszywych w tym 3 z instalacji wykrywania.

Ogółem straty wyniosły 2.474,8 tys. zł w tym – pożary – 1.651,3 tys. zł; -miejscowe zagrożenia – 823,5 tys. zł. Służby uratowały mienie o wartości 51.632 tys. zł

W powstałych zdarzeniach było 3 ofiary śmiertelne (w 2016 r. 7 ofiar śmiertelnych), natomiast rannych zostało 44 osoby (w 2016r. – 48 osób).

 

Statystyki zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu do 12.06.2017

 Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Łącznie
 m. Grajewo  34 63 2 99
 gm. Grajewo 8  36 4  48
 gm. Radziłów  7  3 0  10
 gm. Rajgród  3  17  0  20
 gm. Szczuczyn  11  26  2  39
 gm. Wąsosz  1  3  0 4
 Razem  64  148  8  220

Opracowano w KP PSP w Grajewie

Skip to content