Konkurs Gminnego Mistrza Pięknego Czytania

12.06.2017 r. w sali Centrum Kultury w Radziłowie odbył się konkurs Gminnego Mistrza Pięknego Czytania zorganizowany przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie. Konkurs skierowany był do uczniów z kl. IV- VI szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Radziłów. Uczestnicy czytali wybrane fragmenty prozy i poezji,  a oceniani byli przez komisję konkursową w składzie: pani Elżbieta Klimaszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Radziłów, pani Anna Karbowiak – pracownik biblioteki , pan Józef Zenon Budziński – poeta i eseista, autor wielu tomików poetyckich. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Radziłowie, Słuczu i Klimaszewnicy, a także uczniowie radziłowskiego gimnazjum. Jury oceniając uczestników brało pod uwagę: estetykę czytania wybranych fragmentów, dykcję tempo, płynność, poprawność i wyrazistość językową, oddziaływanie uczestnika na emocje słuchacza. Spośród wszystkich czytających komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

w kategorii gimnazjum

I miejsce  Karolina Karwowska ucz. kl. III

II miejsce  Szymon Pruszyński ucz. kl. II

III miejsce Andrea Bagarowa ucz. kl. I

w kategorii szkoła podstawowa

I miejsce  Maria Kozikowska ucz. kl. IV SP w Klimaszewnicy

II miejsce  Agnieszka Paulina Konopka ucz. kl. VB SP w Radziłowie

III miejsce Natalia Czarnecka ucz. kl. V SP w Słuczu.

Jury przyznało też jedno wyróżnienie, które otrzymała Wiktoria Mikucka uczennica kl. IV SP w Słuczu.

Nagrody książkowe i dyplomy za udział w konkursie wręczył uczestnikom pan Józef Zenon Budziński, któremu pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do naszej biblioteki. Obecność pana Józefa była niezwykłym przeżyciem zarówno dla dzieci, jak też ich opiekunów, a także samych organizatorów. Pan Józef Zenon Budziński jest autorem wielu tomików poetyckich m. in. „Ciągle zadaję pytanie” i „Przekroiłem niebo krążkiem księżyca”. Jego utwory publikowane w kilkudziesięciu antologiach, były tłumaczone na język ukraiński, estoński i białoruski. Autor jest nie tylko laureatem nagród ogólnopolskich, ale i sprawnym organizatorem wielu wystaw artystycznych (interesuje się sztuką ludową i malarstwem) i spotkań autorskich. Pan Józef jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kultury w Wenecji, członkiem Związku Literatów Polskich i członkiem Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie.

« z 2 »
Skip to content