Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

17 czerwca w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają  się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki w  gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Przestały obowiązywać   przepisy prawa, zgodnie z którymi właściciele nieruchomości mogli bez zezwolenia  wycinać drzewa na swoich posesjach, bez względu na ich obwód, jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą.

Skip to content