Grant dla OSP Radziłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie otrzymała grant w kwocie 1.500 zł w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – III edycja” z Funduszu Małych Grantów EKO-UNII.
Wkład niepieniężny OSP w postaci pracy społecznej wyceniono na kwotę 1.200 zł.
Termin realizacji projektu – do 24 czerwca.
Projekt „Zielona Gmina Radziłów” zakłada posadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych na terenie naszej gminy (park, skwery przed świetlicami wiejskimi i szkołami).
Zapraszamy wszystkie osoby zamieszkujące teren gminy Radziłów, bez względu na wiek do wspólnego sadzenia drzew i krzewów.
Terminy i miejsca nasadzeń podamy w najbliższym czasie.

Wsparto środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII

Skip to content