Wojska Obrony Terytorialnej

W czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2017 r. dodatkowo w godzinach 8:30 – 9:30 oraz 13:30 – 14:30 w starostwie Powiatowym /we wskazanym budynku do prowadzenia kwalifikacji wojskowej/, będą prowadzone szkolenia z osobami zainteresowanymi służbą w Obronie Terytorialnej.

Służba w Wojskach Obrony terytorialnej to:

  • możliwość wniesienia własnego obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
  • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględnione w doborze miejsc służby);
  • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
  • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;
  • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Pragnę nadmienić, iż w planach Ministerstwa Obrony Narodowej zaplanowano w 2017 r. utworzenie jednostki Obrony Terytorialnej w Łomży.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia można uzyskań w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży: tel. 261-385-720, 261-385-721

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Adam KRYSTOWCZYK    

Skip to content