Informacja o referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostanie przeprowadzone w dniu 15 stycznia 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Głosując za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK”.

Natomiast głosując przeciwko wybudowaniu w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE”.

Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Osoby uprawnione do udziału w referendum ujęte w spisie głosują osobiście w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu w referendum pytania można zgłaszać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy (miasta).

Na terenie naszej czynne będzie 8 lokali referendalnych zgodnie z poniższą tabelą

Numer
obwodu
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji
 1 Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki  Łoje – Awissa
świetlica wiejska
 2 Glinki, Mikuty Glinki
świetlica wiejska
 3 Słucz, Rydzewo – Pieniążek, Rydzewo
Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo
Słucz
Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej
• lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych• Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
 4 Borawskie – Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki – Awissa, Kownatki, Kramarzewo Kramarzewo
Szkoła Podstawowa• lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 5 Klimaszewnica, Sośnia Klimaszewnica
Szkoła Podstawowa
 6 Mścichy, Święcienin Mścichy
Szkoła Podstawowa
 7 Karwowo, Okrasin, Ostrowik Karwowo
świetlica wiejska• lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 8 Radziłów, Radziłów – Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy  Centrum Kultury
w Radziłowie,

Plac 500 – lecia 15
• lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
Skip to content