Nabór kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, które odbędzie się w niedzielę 15 stycznia 2017 r. uprzejmie informujemy, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum Wojewódzkiego.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
1)    stale zamieszkuje na obszarze Gminy Radziłów,
2)    jest ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Radziłów,
3)    jest obywatelem polskim,
4)    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
5)    nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
6)    nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
7)    nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radziłów (sekretariat) w terminie od dnia 13 grudnia do 15 grudnia br. w godzinach od 8.00 do 15.00 – z zastrzeżeniem, że przyjmowane będą wyłącznie do wyczerpania limitu miejsc.
Podczas zgłaszania się, Kandydat zobowiązany będzie do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie do składu obwodowej komisji.

Skip to content