OTWARCIE ULIC SPORTOWEJ I SZKOLNEJ W RADZIŁOWIE

W czwartek 22 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie ulic, będące podsumowaniem zrealizowanego projektu „Przebudowa ulic Sportowej i Szkolnej w Radziłowie” dofinansowanego ze środków Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Wójt Gminy Radziłów – Krzysztof Milewski podsumował zrealizowane zadanie, podkreślając, że w tym przypadku nie ma znaczenia długość wybudowanego odcinka drogi, ale najistotniejsze jest to, że dzięki zrealizowaniu tej inwestycji udrożniony i upłynniony został ruch drogowy w ciągu ulic Sportowej i Szkolnej. Powstały nowe, utwardzone zatoki autobusowe oraz parkingi mogące pomieścić łącznie 56 samochodów, co pozwoli na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno na co dzień, jak też podczas organizowanych imprez plenerowych.
W uroczystości uczestniczyli : przedstawiciele wykonawcy – Przedsiębiorstwa Drogowo –Mostowego „ UNIDROG” z Grajewa, w osobie Pani Wiceprezes Zarządu Doroty Kulikowskiej i Pani Barbary Tołkacz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – Pan Jan Julian Połonowicz, Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie, przedstawiciele władz Gminy Radziłów i Rady Gminy Radziłów, sołtysi, ks. kan. Jacek Schneider, ks. Robert Sulich, pracownicy Urzędu Gminy Radziłów, kierownicy podległych jednostek, przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjnego Rodzice i Nauczyciele Dzieciom z Kramarzewa.

Skip to content