GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE W RADZIŁOWIE

W czwartek 22 grudnia, w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbyło się gminne spotkanie opłatkowe, które uświetnione zostało przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu młodzieży z radziłowskiego gimnazjum.
Po występie młodzieży głos zabrał Wójt Gminy Radziłów – Krzysztof Milewski, który podziękował artystom i ich opiekunom ( Pani Dorocie Antosiewicz i Pani Elżbiecie Chrostowskiej) za przygotowanie jasełek, a następnie złożył życzenia bożonarodzeniowe wszystkim zebranym gościom.
Życzenia świąteczne złożył też wszystkim zgromadzonym przybyły na uroczystość Poseł na Sejm RP – Kazimierz Gwiazdowski.
Proboszcz parafii w Radziłowie ks. kan. Jacek Schneider odmówił modlitwę oraz pobłogosławił zebranych , po czym wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli również :
Proboszcz parafii Słucz – ks. Robert Sulich,
Przewodnicząca i Radni Rady Gminy Radziłów,
Sołtysi Gminy Radziłów,
Dyrektorzy Szkół,
Przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjnego Rodzice i Nauczyciele Dzieciom z Kramarzewa
Kierownicy podległych jednostek wraz z pracownikami,
Pracownicy Urzędu Gminy Radziłów.

Skip to content